Joseph Adolphe - Taurus No. 4

Taurus No. 4 Mixed media on paper, 22" x 30"

< Previous | Next >